พริบตาเดียวก็ตายได้ ถ้าไม่เข้าอบรมที่อับอากาศ

พริบตาเดียวก็ตายได้ ถ้าไม่เข้าอบรมที่อับอากาศ

พริบตาเดียวก็ตายได้ ถ้าไม่เข้าอบรมที่อับอากาศ             การอบรมที่อับอากาศ คนนอกวงการดู ๆ แล้วไม่น่าสนใจและไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ แต่สำหรับคนในวงการที่ต้องทำงานในพื้นที่อบอากาศ ซึ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยงตลอดเวลา การเข้าอบรมคือสิ่งสำคัญที่ขาดไปไม่ได้แน่นอน เพราะหากประมาทความเป็นความตายก็จะถูกตัดสินเพียงแค่พริบตาเดียวเท่านั้น ในประเทศไทยก็มีข่าวคราวจาการทำงานในพื้นที่อับอากาศให้เห็นเป็นระยะ ๆ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เช่น คนงานในไร่ข้าวโพดตายคาช่องสายพานลำเลียงข้าวโพด เพราะต้องลงไปอยู่ในพื้นที่อับและมีแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์, นักเรียนช่างผีมือทหาร 3 คน เสียชีวิตคาบ่อจำลองฝึกปฏิบัติการเชื่อมตัดท่อใต้น้ำลึก 6 เมตร, ลูกเรือประมงจำนวน 5 คนในจังหวัดสตูลตายปริศนาหลังลงไปปฏิบัติงานในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือ จะเห็นได้ว่าสถานที่เหล่านี้ มีอากาศเพียงน้อยนิดและมีแก็ซอันตรายปะปน การอบรมที่อับอากาศจึงขาดไม่ได้สำหรับใครก็ตามที่ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงตายแบบนี้ รวมถึงคนงานที่ลงไปทำงานตามที่ต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ไซโล ท่อ เตา  ที่ต้องสังเวยชีวิตปีละไม่ต่ำกว่า 150 ราย การเข้าอบรมที่อับอากาศช่วยให้มีชีวิตรอดต่อไปได้ เหมือนกับเหตุการณ์ช็อคโลกดังต่อไปนี้ […]