พาณิชย์เผย สถิติยอดจดทะเบียนบริษัทพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี

พาณิชย์เผย สถิติยอดจดทะเบียนบริษัทพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี

พาณิชย์เผย สถิติยอดจดทะเบียนบริษัทพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี             พาณิชย์เผยยอดจดทะเบียนบริษัท ลดลง 17% ซึ่งสวนทางกับยอดทุนจดทะเบียนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่ในรอบ 10 ปี ชี้ เทรนด์การประกอบธุรกิจในอนาคตผู้ประกอบการจะควบรวมกิจการมากขึ้น จนส่งผลให้จำนวนการจดทะเบียนอาจลดลงแต่ทุนจะเพิ่มสูงขึ้น รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า สถิติการจดทะเบียนธุรกิจ เมื่อเดือน ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ เป็นจำนวน 5,751 ราย หากนำมาเปรียบเทียบกับเดือน ก.ย. 2562 จะมีจำนวนอยู่ที่ 6,954 ราย หรือลดลงจำนวน 1,203 ราย คิดเป็น 17%  และเมื่อนำมาเทียบกับเดือน ต.ค.2561 จำนวน 6,197 พบว่าลดลงเป็นจำนวน 446 ราย คิดเป็น 7%  ธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทสูงที่สุด 3 อันดับแรก สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทสูงที่สุดใน 3 […]