เรียนผู้ช่วยพยาบาลจบแล้ว เรียนต่อพยาบาลประเทศไหนดี

เรียนผู้ช่วยพยาบาลจบแล้ว เรียนต่อพยาบาลประเทศไหนดี

            คนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลจบแล้ว และต้องการเรียนพยาบาลต่อในต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารคือสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนให้มีความชำนาญ โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องได้คะแนนการทดสอบทางด้านภาษาอย่างน้อยที่ 6.5 หรือได้มากกว่านี้ ในสถานการศึกษาบางแห่งอาจให้ผู้เรียนส่งประวัติส่วนตัวด้วย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนั้น หากต้องการไปเรียนที่ต่างประเทศ ทุกคนก็ต้องเตรียมตัวทดสอบทักษะทางด้านภาษากับ IELTS ตั่งแต่เนิ่น ๆ

ประเทศที่เหมาะกับการเรียนพยาบาล เมื่อเรียนผู้ช่วยพยาบาลจบแล้ว

1.สหรัฐอเมริกา – หากเรียนผู้ช่วยพยาบาลจนสำเร็จการศึกษา และต้องการเรียนต่อพยาบาล หรือประกอบอาชีพเป็นพยาบาลที่อเมริกา ผู้นั้นก็จะต้องได้รับการจดทะเบียนเป็น Registered Nurse หรือ RN และต้องผ่านการทดสอบ National Council Licensure Examination (NCLEX) ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

โดยสามารถเข้ารับการทดสอบได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Associate degree หรือ ADN (เรียน 2 ปี+) เปิดสอนตาม Local college/ Community college จบออกมาสามารถสอบเพื่อเป็น RN ได้ และ Bachelor degree ไปเรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรี ค่าเทอมอาจแพงกว่าแต่โอกาสด้านการงานและการเงินก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

2.ออสเตรเลีย – การไปเรียนพยาบาลที่ออสเตรเลีย สำหรับคนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลจนจบหลักสูตรแล้วแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ไปเรียนแบบวิชาชีพพยาบาล 2 ปี จนได้รับการรับรองเป็นพยาบาลจาก Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) และเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี

ส่วนอีกช่องทางคือ มีพื้นฐานพยาบาลอยู่แล้วจากไทยและไปเรียนต่อปริญญาโทเอา ซึ่งทั้งสองแบบถ้าจะทำงานเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียนั้น นอกจากจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานพยาบาลแล้ว ก็จะต้องผ่านเกณฑ์ภาษาจากการสอบ IELTS ด้วยเช่นกัน

โอกาสในการทำงานเมื่อเรียนผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาลจนจบหลักสูตร

คนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาลจนจบหลักสูตรถือว่าโชคดีมาก เพราะเป็นสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการมาก ๆ โดยผู้ที่เลือกเรียนพยาบาลก็สามารถหางานทำได้ง่ายมาก ๆ สำหรับเส้นทางทั่วไปหลักจากเรียนจบแล้วก็คือ โรงพยาบาลหรือ NHS และคลินิกที่ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ทางสายสุขภาพจำนวนมาก ส่วน NHS หรือระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ ก็มักจะมีการสนับสนุนทุกการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและทุนบางส่วนให้กับเจ้าหน้าที่ปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะเข้ามาร่วมงานในอนาคต 

ส่วนผู้ที่ไม่ได้ซีเรียจว่าเรียนจบแล้วต้องไปทำงานในโรงยาบาลเพียงอย่างเดียว ก็สามารถไปงานด้านอื่น ๆ ได้เช่นกัน ด้วยวุฒิและใบประกอบที่ได้มาหลังเรียนจบ ถือเป็นใบเบิกทางให้กับอีกหลาย ๆ เส้นทาง ซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน เช่น หน่วยงานอาสาสมัคร เรือเดินสมุทร หน่วยงานทหาร มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนและบ้านพักคนชรา เป็นต้น.

เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kanathip.com/เรียนผู้ช่วยพยาบาล