เผยเหตุผล ที่ต้องเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพ

เผยเหตุผล ที่ต้องเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพ

            ทุกวันนี้ ใครที่มีความต้องการใช้งานสำนักงานบัญชี แต่ยังไม่รู้วิธีการว่าควรเลือกอย่างไร ก็ไม่ใช่เรื่องอย่างอีกต่อไป เพราะมีข้อมูลออนไลน์มากมายให้ค้นหา โดยเฉพาะข้อมูลที่กำลังจะได้อ่านดังต่อไปนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ที่จะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพดี ๆ สักแห่ง เข้ามาเป็นตัวช่วยในการดูแลการเงินให้กับธุรกิจของทุกคน ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องคาดหวังเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือ “ความถูกต้อง คุณภาพ น่าเชื่อถือ” เนื่องจากงานบัญชีเป็นงานที่ไม่ควรเกิดข้อผิดพลาดเลย จึงต้องอาศัยความชำนาญสูง

สำนักงานบัญชีที่ดีมีคุณภาพ ต้องผ่านกระตรวจประเมินก่อน

กว่าจะมาเป็นสำนักงานบัญชีที่ดีและมีคุณภาพได้ ต้องเข้ารับการตรวจสอบและประเมินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เท่านั้น ถึงจะถูกรับรองให้เป็นสำนักงานจัดทำบัญชีที่มีคุณภาพ โดยปัจจุบันนี้ มีบริษัทที่รับจัดทำบัญชีอยู่จำนวนมาก ทว่าล่าสุด ก็มีเพียง 161 รายเท่านั้น ที่ผ่านการรับรองให้เป็นสำนักงานจัดทำบัญชีที่มีคุณภาพ

ซึ่งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนหลายหแห่ง ก็หันมาใช้บริการสำนักงานจัดทำบัญชีภายนอกกันมากขึ้น เนื่องจากตอบโจทย์ในด้านการทำงานที่มีความถูกต้อง และช่วยลดต้นทุนภายในองค์กรได้ สำหรับจัดทำบัญชี งบการเงิน การดูแลภาษีที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัท

ข้อดี 5 ประการ เมื่อเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีคุณภาพ มีอะไรบ้าง

1.หมดปัญหา พร้อมกับช่วยลดความเสี่ยงในด้านงบการเงิน ไปจนถึงยังสามารถช่วยยืนยันและช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสำนักงานจัดทำบัญชีที่มีคุณภาพ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ของการให้บริการบัญชีได้เป็นอย่างดี ว่าได้จัดทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานงานบัญชีที่ถูกต้อง

3.ช่วยสร้างความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของงานบริการ จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของกระบวนการทำงาน ช่วยลดความผิดพลาดของงบการเงินที่คลาดเคลื่อน

4.ผู้ใช้บริการสำนักงานจัดทำบัญชี จะได้รับการคุ้มครองในด้านคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยในการทำบัญชี ซึ่งผู้ให้การรับรองสำนักมาตรฐานคุณภาพ จะเป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน และเฝ้าติดตามผลงานอย่างสม่ำเสมอ

5.ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรฐกิจแก่ธุรกิจ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจและผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจต่าง ๆ

เมื่อคิดจะเสียเงินใช้บริการสำนักงานบัญชีทั้งที ต้องมีความมั่นใจด้วยว่า เงินที่ได้เสียไปมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ซึ่งสำนักงานจัดทำบัญชีหลาย ๆ แห่ง ก็มีความพร้อมเพียงอยู่แล้ว เพียงแต่ดูด้วยว่ามีคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือไม่.

ขอขอบคุณบทความโดย ผู้จัดทำบัญชีคุณภาพ https://www.accountchannels.com/