เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีระบบการดูแลอย่างไร

เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีระบบการดูแลอย่างไร

            ประเทศไทยยังคงมีเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก เด็ก 1 ใน 3 ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา และมีเด็กอีกถึงกว่าร้อยละ 60 ที่หลุดหายไปจากระบบการศึกษาก่อนประสบความสำเร็จ จังหวัดยะลา ถือเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาเหล่านี้ พร้อมเผยถึงกลยุทธ์การแก้ปัญหาให้โดยทำงานบนพื้นฐานข้อมูล

1 ใน 3 ของเด็กทั้งหมดที่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม

ปัญหาเรื่องเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องใหญ่ จนสามารถเรียกได้ว่าเป็นหายนะของประเทศไทยก็ว่าได้ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

1.กลุ่มที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาครอบครัว ครอบครัวยากจน

2.กลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางสังคม เด็กกลุ่มนี้น่าจับตามอง เนื่องจาก เมื่อเกิดปัญหาและต้องออกจากการศึกษาก่อนถึงเวลาอันควร จะทำให้หวนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทำได้ยาก เช่น กลุ่มแม่วัยใส กลุ่มเด็กสารยาเสพติด

3.กลุ่มเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เช่น บกพร่องทางการเรียนรู้ หรือเด็กพิเศษ

4.กลุ่มที่มีปัญหาเฉพาะด้าน อาทิ ไม่มีสัญชาติ ซึ่งนอกจากจะยากต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงที่เด็กเหล่านี้จะออกจากการศึกษากลางคันอีกด้วย โดยมีเด็กมากถึง 60% หรือจำนวน 540,000 คน ต่างหลุดหายไปก่อนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็ก 10% หรือ จำนวน 90,000 คน หลุดหายไปจากระบบการศึกษาก่อน ม.3 และอีก 30% หรือ 270,000 คน ได้ยุติการเรียนลงเรียบร้อยตั้งแต่ ม.3 ส่วนที่เหลืออีก 20% หรือ 180,000 คน ต่างออกจากระบบเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

สำหรับปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบนั้น ทำประเทศไทยสูญเสียเงินไปมากถึง 3 แสนกว่าล้านบาทต่อปี หรือเทียบเท่า 3% GDP ของประเทศไทย หรือเท่ากับอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยต่อปี

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ต้องเอาพื้นที่และปัญหามาเป็นตัวตั้ง ขั้นตอนทั้งหมดต้องผ่านการทำงานบนฐานข้อมูล รวมถึงเน้นการบูรณาการในหน่วยงานทุกภาคส่วน หัวใจสำคัญเลยก็คือ ต้องผลักดันปัญหาเห่าลนี้เข้าสู่ระบบท้องถิ่นให้ได้เร็วที่สุด เพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด “ยะลา” ถือเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ ปัญหาความไม่สงบ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตกต่ำตามไปด้วย

โดยมีเด็กด้อยโอกาสที่หลุดจากระบบการศึกษามากกว่า 12,000 คน แต่ทว่า ด้วยโครงการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี (CMU) ที่ทำร่วมกับสสค. ทำให้ช่วยลดปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบไปได้มาก ที่สำคัญยังทำให้โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ซึ่งถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสามารถเข้าไปติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศได้อีกด้วย