อาชีพรายได้ดี ที่คนเรียนผู้ช่วยพยาบาลสามารถทำได้

อาชีพรายได้ดี ที่คนเรียนผู้ช่วยพยาบาลสามารถทำได้

            คนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลจนสำเร็จการศึกษา และผ่านการฝึกงานจนจบแล้ว ก็สามารถเข้าทำงานด้านสุขภาพได้หลากหลายสายง่าน เช่น งานโรงพยาบาล งานคลินิก งานเฝ้าไข้ เป็นต้น และนี่ก็เป็นงานที่ส่วนใหญ่เลือกทำ นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีงานอื่น ๆ ที่สามารถทำได้และเงินดีไม่แพ้กันอยู่อีก ซึ่งนับว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย นอกเหนือจากอาชีพที่กล่าวไป

งานดูแลเด็ก เหมาะสำหรับคนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลที่รักเด็ก ใจเย็น

งานดูแลเด็กในที่นี่ รวมถึงงานพี่เลี้ยงเด็กตามบ้าน และงานครูพี่เลี้ยงตามโรงเรียนอนุบาล สำหรับใครตัดสินใจเลือกสายงานนี้ คุณสมบัติที่ต้องมีติดตัวเลยก็คือ เป็นคนที่ใจเย็น มีความอดทนสูง ที่สำคัญเลยก็คือ ต้องเป็นคนรักเด็กด้วย

สำหรับหน้าที่หลัก ๆ ของคนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลต้องทำก็คือ ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก ทั้งในเรื่องความสะอาด เรื่องจัดหาอาหาร และพัฒนาการของเด็ก ซึ่งงานนี้ ถือว่ามีความแตกต่างจากพี่เลี้ยงเด็กพอสมควร เพราะพี่เลี้ยงเด็กไม่ได้ผ่านการอบรมพัฒนาการเด็กและหลักโภชนาการเด็ก สำหรับรายได้ต่อเดือนนั้น จะเริ่มต้นที่ 12,000 – 15,000 และหากมีประสบการณ์แล้ว ก็เพิ่มเป็น 25,000 บาทในบางครอบครัว

นอกจากงานดูแลเด็กแล้ว ก็ยังมีงานอื่นอีกที่คนเรียนผู้ช่วยพยาบาลสามารถทำได้

1.งานดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ และงานเฝ้าไข้ตามโรงบาล –คนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลจะเป็นที่ต้องการสูงมาก โดยหน้าที่หลัก ๆ ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลก็คือ รับเฝ้าไข้ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เนื่องจากญาติพี่น้องอาจไม่สะดวกมาเฝ้าไข้ หรือดูแลเอง ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างสบาย ส่วนอัตราการจ้างนั้น ก็จะคิดเป็นวัน อยู่ที่ 800-1,200 บาท

ส่วนงานดูแลผู้สูงอายุ และงานเฝ้าไข้ผู้ป่วยตามบ้าน จะเป็นงานที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่หลัก ๆ แล้วจะเป็นการป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง ทำกายภาพ พลิกตะแคงตัว ดูแลความสะอาดของร่างกาย หรือทำแผล เป็นต้น ในบางรายอาจทำแค่อยู่เป็นเพื่อนด้วยเท่านั้น สำหรับรายได้นั้น หากเป็นผู้เริ่มต้นก็จะอยู่ที่ 10,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

2.งานออกหน่วยตรวจสุขภาพ – คนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่ ๆ อาจยังไม่คุ้นเคยกับงานนี้ และสงสัยว่างานออกหน่วยตรวจสุขภาพคืออะไร งานออกหน่วยสุขภาพก็คือ งานที่ทำร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพ หรือก็คือหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล พนังงานผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ ที่จะเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อตรวจสุขภาพให้กับผู้คน

ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลในการออกหน่วยโดยส่วนมากก็คือ วัดความดัน วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก       และโดยส่วนใหญ่จะต้องเข้างานตั่งแต่เช้าตรู่ แต่ทำงานทั้งหมดเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับคนที่เดินทางมาตรวจ หากมาน้อยก็อาจเลิกเร็วกว่านี้ได้ ส่วยรายได้นั้น ก็จะอยู่ที่วัน 400-750 บาท นับว่าเป็นงานที่โอเคเพราะทำไม่นาน แต่ต้องแลกกับการตื่นเช้าหน่อยเท่านั้นเอง.

อยากเรียนอย่ารอช้าเข้าไปอ่านรายเอียดเพิ่มเติมได้ https://www.kanathip.com/