ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุข้าวช่วยชาวนา

ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุข้าวช่วยชาวนา

            การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุข้าวสารที่ดี จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพ ความน่าเชื่อถือและความเป็นมาตรฐาน คุณภาพของสินค้าและขั้นตอนการผลิต  เพื่อเป็นการตอบสนองความพึ่งพอใจต่อลูกค้าที่ถือเป็นสิ่งสำคัญ สามารถพลิกวิกฤตของปัญหาราคาข้าวตกต่ำที่ชาวนากำลังเผชิญได้เป็นอย่างดี

สำหรับการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุข้าวสารที่ดีในสภาวะราคาข้าวตกต่ำนั้น ควรจะมีการออกแบบและลักษณะควรจะเป็นแบบไหนนั้น  มีดังต่อไปนี้

อายุของสินค้า สิ่งแรกที่ต้องคำนึงก่อนเริ่มออกแบบ บรรจุภัณฑ์

หากอยากให้สินค้ามีอายุอยู่บน Shelf ขายของได้ยาวนาน การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ต้องดึงดูดสายตาได้ดี สำหรับ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุของสินค้านั้นก็คือ โครงสร้างต่าง ๆ ของบรรจุภัณฑ์นั่นเอง ซึ่งทุกวันนี้ จะสังเกตเห็นได้ว่า ข้าวสารที่จัดจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ โดยส่วนมากจะอยู่ในรูปข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกโพลิเอทิลีน

ปัญหาของการออกแบบ บรรจุภัณฑ์แบบนี้ คือ แมลง และการเสื่อมคุณภาพของข้าว เพราะไม่ผ่านการถนอมอาหารตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ข้าวเสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ ถึงแม้จะบรรจุในภาชนะพิเศษ หรือในถุงสุญญากาศก็ไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้น ดังนั้น หากต้องการเก็บสินค้าให้ยาวนานขึ้นอาจเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็น Aluminium หรือ Metalized ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่สินค้าจะขายได้ และต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ด้วย

น้ำหนักของสินค้า ส่วนต่อมาที่ต้องนึกถึงก่อนเริ่มออกแบบ บรรจุภัณฑ์

การออกแบบ บรรจุภัณฑ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถเลือกได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุด ถ้าหากตัวสินค้ามีน้ำหนักมาก ขนาดของบรรจุภัณฑ์จะใหญ่ตาม ส่งผลให้ราคาปรับเปลี่ยนตามไปโดยปริยายนั่น เช่น ถุงบรรจุได้ 1 กิโลกรัม ตัวถุงบรรจุควรมีความทนทานยืดหยุ่น และต้องมองเห็นคุณภาพข้าวที่บรรจุอยู่ภายในได้ชัดเจน สำหรับถุงที่จะนำมาใช้ควรเป็นถุงพลาสติกประเภทซิปล็อคที่มีความทนทานสูง เพื่อรักษาคุณภาพของข้าวให้อยู่ยาวนาน ที่สำคัญยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การออกแบบที่แท้จริง สิ่งสุดท้ายต้องนึกถึงก่อนเริ่มออกแบบ บรรจุภัณฑ์

ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในขั้นตอนออกแบบ บรรจุภัณฑ์ เพราะสามารถช่วยแสดงถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี บริษัทใหญ่ ๆ หลายแห่งใช้เงินลงทุนไปไม่น้อยกับการออกแบบ เพื่อดึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ออกมาให้ได้มากที่สุด เพราะจะทำให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์

การนำสติ๊กเกอร์ของแบรนด์มาติดที่บรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ขอแนะนำ ทางที่ดีควรจ้าง Designer ออกแบบ เพราะสามารถกำหนดความต้องการทุกอย่างได้ ผ่านกระบวนการออกแบบที่ถูกต้อง เนื่องจากมืออาชีพเหล่านี้จะทำให้งานออกแบบมีคุณภาพมากขึ้น