อยากสื่อสารให้เก่งยิ่งขึ้น ควรเลือกเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

อยากสื่อสารให้เก่งยิ่งขึ้น ควรเลือกเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

1.เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ช่วยให้คิดคำศัพท์ได้เร็วยิ่งขึ้น

สมองของมนุษย์เปรียบเสมือนลิ้นชัก ซึ่งลิ้นชักแต่ลักช่องก็ถูกเก็บข้อมูลที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะลิ้นชักที่บรรจุภาษาอังกฤษหากไม่ค่อยได้นำออกมาใช้งาน ลิ้นชักก็จะฝืด นำออกมาใช้งานได้ยาก ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว เป็นตัวช่วยให้ลิ้นชักนั้นถูกเปิดใช้งานบ่อย ๆ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน จะคอยสอบถามผู้เรียนด้วยตัวเพียงคนเดียว ดังนั้น หากผู้เรียนหมั่นฝึกพูด ฝึกซ้อมแสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษ ลิ้นชักนั้น ก็จะเปิดออกมาใช้งานได้ง่ายขึ้น พูดได้ไหลลื่นขึ้นนั่นเอง

2.เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ช่วยให้ฟัง-พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อได้ยินคำศัพท์ หรือประโยคคำพูดใหม่ ๆ ที่ต้องนำมาใช้ในชีวิตจริง ๆ เปรียบเสมือนกับตอนได้เรียนรู้คำศัพท์แสลงใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น อินดี้ ลำไย เป็นต้น หากได้เรียนรู้คำศัพท์แสลงเหล่านี้ จากการพูดคุยสื่อสารในชีวิตประจำวันบ่อย  ๆ ก็จะสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ทำให้รู้ว่าคำศัพท์ต่าง ๆ ควรนำมาใช้ในบริบทไหน จึงถูกต้องมากที่สุด ซึ่งการเรียนแบบตัวต่อตัว มีคนช่วยเหลือแก้ไขตลอด ก็ทำให้การพูด ฟัง ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ช่วยให้ฟังคำศัพท์เป็นเรื่องง่าย ฟังทัน จับใจความได้

ปัญหาของการฟังภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ ไม่ใช่ฟังไม่ออก แต่คือฟังไม่ทันมากกว่า สำหรับปัญหานี้เกี่ยวขเองกับเรื่อง Intonation หรือแปลไทยได้ว่า ท่วงทำนองเสียงของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปัญหานี้พบได้บ่อยและแก้ไขได้

ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว จากผู้สอนชาวต่างชาติ ที่มีสำเนียงแตกต่างกัน ซึ่งการฟังให้เก่งขึ้นนั้น ไม่มีการฝึกฝนที่ตายตัว แต่เกิดจากการที่ผู้เรียนสามารถมองหาจุดโฟกัสที่เหมาะกับตนเอง ในขณะฟังการสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้การเว้นจังหวะ การหายใจ การเน้นเสียง ที่ไม่อาจฝึกได้จากการฟังข่าว เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์คนพูดด้วย

4.เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ช่วยให้เกิดการพัฒนาสำเนียงได้อย่างรวดเร็ว

ให้ลืมไปให้หมด กับความพยายามทำเสียงสูงเสียงต่ำเรียนแบบครูผู้สอน แบบที่เคยเรียนในชั้นมัธยมไปได้เลย สิ่งที่ผู้เรียนควรต้องทำคือ Phonetic คือการออกเสียงให้ถูกต้อง ซึ่งการเรียนแบบตัวต่อตัวนี้ สามารถช่วยเรื่องการพัฒนาสำเนียงได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเลือกเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับครูต่างชาติด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยให้ผู้เรียน คุ้นหูกับคำศัพท์ พร้อมกับซึมซับสำเนียงการพูดมาเป็นของตนเอง ดังนั้น การเรียนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนขางต่างชาติ จึงช่วยให้ผู้เรียนมีสำเนียงที่พัฒนาขึ้นได้ดีแน่นอน.