ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ ก่อนมาทัวร์ภูฏาน

ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ ก่อนมาทัวร์ภูฏาน

คนที่มาทัวร์ภูฏานหลายคนยังไม่ว่าของประเทศนี้ หมายถึงอะไร ซึ่งคำว่าภูฏานหรือ “ดลุกยุล” ในภาษาของภูฏานนั้น มีความหมายว่า “ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า” หากใครที่เคยไปเยือนภูฏานในช่วงมรสมุมีพายุโหมกระหน่ำแล้วจะทราบได้ทันทีเลย เมื่อพบว่าเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจะดังกึกก้อง เปรียบได้กับมังกรที่กำลังแผลงฤทธิ์ตามจินตนาการของคนภูฏาน ส่วนคำว่าภูฏาน หรือพู-ตาน ที่คนไทยเรียกกันนั้น มาจากคำคำสมาสในภาษาสันสกฤต ภู-อุฏฺฏาน อันมีความหมายว่า “แผ่นดินบนที่สูง” นั่นเอง

ภูมิอากาศที่แตกต่างของแต่ละฤดูกาล เวลามาทัวร์ภูฏานจะได้เตรียมตัวถูก

เนื่องจากประเทศภูฏานนั้นมีขนาดเล็ก ลักษณะของภูมิอากาศจึงไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไป ซึ่งส่วนมากมักจะมีภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนมีฝนชุก ยกเว้นทางตอนเหนือที่เต็มไปด้วยภูเขาสูง ส่งผลให้อากาศหนาวเย็นแบบเทือกเขา โดยเฉพาะในตอนกลางคืน

1.ฤดูใบไม้ผลิ (อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม) ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย

2.ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชะอุ่ม

3.ฤดูใบไม้ร่วง (อยู่ระหว่างเดือนเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน) ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินเขา

4.ฤดูหนาว (อยู่ระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์) หามาทัวร์ภูฏานช่วงนี้ต้องเตรียมตัวให้มากกว่าฤดูอื่น เนื่องจากมีอากาศที่จัดเย็นจัดในตอนกลางคืนและรุ่งเช้า ประกอบกับมีหมอกหนาบางครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม และอาจมีหิมะตกบ้าง ส่วนในพื้นที่สูงก็จะมีหิมะตกเป็นปกติ

ก่อนมาทัวร์ภูฏาน ต้องทำความเข้าใจเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

1.เมืองทิมพู คือเมืองหลวงแห่งเดียวในเอเชียที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรเลยสักอันเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสัญญาณไฟเคยถูกนำมาติดตั้งแล้ว แต่มีชาวภูฏานได้รวมตัวกันคัดค้าน รัฐบาลจึงต้องรื้อถอรออกไป แล้วมีการใช้ตำรวจจราจรกันอีกครั้ง เพื่อมาให้สัญญาณมือแทน

2.มายาทคือสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ไว้ก่อนมาทัวร์ภูฏาน โดยมารยาทที่ดีแบบภูฏานเมื่อมีใครเสนออาหารให้ คือการบอกปฏิเสธ ด้วยการเอาป้องปากและพูดว่า “เมซู เมซู” ซึ่งเราจะสามารถรับอาหารมาได้ก็ต่อเมื่ออีกฝั่งเสนอมาให้อีกรอง หรือสามรอบ ถึงเรียกว่ามารยาทที่ดี

3.กังคาพูนซัม (Gangkhar Puensum) คือภูเขาสูงที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือภูฏานติดกับประเทศจีน และยังเป็นภูเขาที่ผู้คนไม่สามารถปีนขึ้นไปได้ที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย เพราะในช่วงปี 1994 รัฐบาลกำหนดไว้ว่ายอดเขาที่มีความสูงเกิน 6,000 เมตร จัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่อนุญาตให้ขึ้นไปเหยียบย่ำเป็นอันขาด

4.สำหรับคนที่มาทัวร์ภูฏานแล้วชื่นชอบการสูบบุหรี่ ก็ระวังไว้ให้ดี เพราะภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้มีการขายบุหรี่เด็ดขาด (แต่ชาวภูฏานก็ยังสามารถสูบบุหรี่ในที่ลับตาคนได้) นอกจากนี้ หากใครได้เดินชมดอกไม้ในเมืองทิมพูก็อาจตกใจได้ ว่าทำไมถึงมีการปลูกต้นฝิ่นกันเต็มบ้านเต็มเมือง ซึ่งอันที่จริงแล้วคนภูฏานปลูกฝิ่นไว้เพื่อชมความสวยงามเท่านั้น ไม่ได้เอามาแปรรูปเป็นอย่างอื่นนั่นเอง.