กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเกิดขึ้นได้ หากยกของหนักบ่อย

กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทเกิดขึ้นได้ หากยกของหนักบ่อย

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ระบุว่า กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท เกิดขึ้นได้แม้แต่คนหนุ่มสาว หากมีพฤติกรรมยกของหนักบ่อย ๆ ด้วยท่าทางที่เหมาะสม หรือนั่ง ยืน ทำงานไม่ถูกท่า ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้เช่นเดียวกัน

ตามปกติแล้ว โรคนี้มักเกิดขึ้นกับกลุ่มของผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็อาจเกิดขึ้นกับผู้คนวัยหนุ่มสาวได้เช่นเดียวกัน หากมีกิจกรรมที่เร่งต่อความเสื่อของมวลกระดูก เช่น ยกของหนักบ่อย ๆ ด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม นั่งและยืนทำงานในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ไปจนถึงการประสบอุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนรุนแรงต่อกระดูก ก็เป็นตัวการเกิดโรคนี้ได้ไม่ต่างกัน

อาการของผู้เป็นโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท

นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์ จากสถาบันประสาทวิทยา ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า อาการของผู้เป็นโรคนี้ในผู้ป่วยแต่ละราย อาจมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ถูกกดทับบริเวณเส้น หากถูกกดทับประสาทบริเวณคอ ก็จะมีอาการปวดบ่า ไหล่ ปวดร้าวลงไปแขนขา ข้างใดข้างหนึ่ง ชาแขน เมื่อยล้าแขนและขา เป็นต้น

แต่หากกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทส่วนเอว ก็จะมีอาการปวดที่เอว ร้าวไปตามสะโพกและทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง กระดกเท้า หรือนิ้วโป้งเท่าไม่ขึ้น ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ก็มักจะเกิดอาการชารอบ ๆ ก้น และทำให้ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลำบาก

กระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท รักษาด้วยวิธีใดได้บ้าง

การรักษาผู้ป่วยโรคนี้ แบ่งออกได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นหลัก การรักษาอาจเริ่มด้วยการพักการใช้งาน หลีกเลี่ยงการทำงานหนัก หรือทำกิจกรรมที่ต้องงานส่วนคอและเอวรุนแรง ร่วมกับการรับประทานยา เพื่อช่วยลดอาการอักเสบ

ไปจนถึงทำกายภาพบำบัด เพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายทำงานดีขึ้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาพักฟื้นประมาณ 1-3 เดือน ส่วนในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ก็อาจต้องเข้ารับการผ่าตัด ทั้งหมดนี้ ล้วนขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก

มีวิธีป้องกันกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทอย่างไร

สำหรับการป้องกันกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท ก็ได้แก่การไม่ยกของหนัก หรือยกของในท่าทางเดิม ๆ ติดต่อกันนานเกินไป ปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการทำงานเป็นประจำทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง ออกกำลังกายบ่อย ๆ หรือทำกายบริหาร เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นคอและหน้าท้อง

ไม่ควรมีน้ำหนักตัวมากเกิดไป งดสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่ทำให้ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงกระดูกลดลง ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ที่สำคัญเลยก็คือ หากเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุด.