กรมสรรพากรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ สร้างสำนักงานบัญชีคุณภาพ

กรมสรรพากรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ สร้างสำนักงานบัญชีคุณภาพ

            กรมสรรพากรเริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์ สร้างบรรทัดฐานตรวจสอบรายชื่อสำนักงานบัญชี เพื่อให้การยื่นภาษีของสำนักงานจัดทำบัญชีทั่วประเทศปราศจากความผิดติ แต่หากตรวจพบความผิดปกติ ทางกรมสรรพากรจะดำเนินการตรวจสอบลูกค้าทุกรายของสำนักงานจัดทำบัญชีนั้น ๆ ทันที

โดยกรมสรรพากรได้มีการเชิญตัวแทนสำนักงานจัดทำบัญชีกว่า 700 คน เข้ามาร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการทำงานของกรมสรรพากร สำหรับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจำนวนสำนักงานจัดทำบัญชีจำนวนกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

สำนักงานบัญชีที่ดีต้องแนะนำการเสียภาษีที่ถูกต้องให้กับลูกค้า

อธิบดีกรมสรรพากร เผยว่า ถ้าสำนักงานบัญชีแห่งนั้น มีลูกค้า 30 ราย แต่ถ้าระบบตรวจพบกับความผิดปกติ กรมสรรพากรก็จะย้อนหลังกลับไปตรวจสอบผู้ที่ทำบัญชีชุดนี้ และย้อนกลับไปตรวจสอบรายชื่อลูกค้าของสำนักงานจำทำบัญชีนี้ทุกราย

อธิบดีกรมสรรพากร ยังได้เผยต่อว่า ทางสำนักงานบัญชีต้องเป็นผู้แนะนำแนวทางในการเสียภาษีที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของสำนักงานจัดทำบัญชีด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นก็จะต้องรับผิดชอบด้วย ซึ่งกรมสรรพากรจะจับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพการบัญชี เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสำนักงานจัดทำบัญชี

นอกจากนีแล้ว ทางกรมสรรพากรยังมีการแก้ไขระเบียบภายใจของกรมสรรพากรด้วย เพื่อให้ส่วนกลางสามารถเข้าไปดำเนินการตรวจสอบภาษีของสรรพากรในพื้นที่ต่าง ๆ ในกรณีสรรพากรที่ประเมินภาษีแล้วและสั่งให้ยุติเรื่อง เพื่อก่อให้เกิดระบบตรวจสอบยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง

กรมสรรพากรเล็งจ้างสำนักงานบัญชี ส่งแบบยื่นภาษีออนไลน์ เพื่อช่วยลดต้นทุน

อธิบดีกรมสรรพากร ยังได้ผุดแนวคิดที่จะจัดจ้างสำนักงานบัญชี ให้ส่งแบบการยื่นเสียภาษีของธุรกิจผ่านทางระบบออนไลน์ให้กับกรมสรรพากรด้วย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการกรอกเอกสารของกรมสรรพากรและเก็บรักษาเอกสารที่เป็นกระดาษ โดยทางกรรมสรรพากรจะมีการจ่ายค่าจ้างให้สำนักงานจัดทำบัญชีเป็นผู้ดำเนินการแทน

ส่วนเรื่องการยื่นภาษีของคณะบุคคลนั้น ทางอธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่า กรมสรรพากรยังคงยืนยันคำเดิม ที่จะมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องภาษีคณะบุคคล ที่จากเดิมที่ให้รายได้ของคณะบุคคล ไม่ต้องนำมารวมเข้ากับรายได้ของบุคคล สำหรับแนวทางที่กรมสรรพากรจะทำการแก้ไขคือ รายได้ของคณะบุคคล ยังต้องนำมารวมกับรายได้ของบุคคล เพื่อไม่ทำให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางภาษีจากการจัดตั้งคณะบุคคล

ทั้งนี้ หากสำนักงานจัดทำบัญชีมีการประเมินรายได้ตลอดทั้งปีผิดพลาดไปจากความเป็นจริงมากกว่า 25% ก็จะต้องได้รับโทษทางแพ่ง พร้อมกับมีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน20% ของจำนวนภาษีที่ขาดหายไป แต่หากมีการประเมินไว้สูงกว่าความเป็นจริง และได้เสียภาษีเครึ่งปีแรกมากกว่าความเป็นจริง ก็สามารถติดต่อขอเครดิตภาษีคืนได้ในช่วงของการยื่นภาษีประจำปี.

การทำบัญชีไม่ยุ่งยากอีกต่อ เพียงเข้าไปที่ https://www.accountchannels.com/